Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Het beleid van Vakmasters is er op gericht om op een kwalitatieve, veilige manier deel te nemen aan bouw en techniek. Samen met medewerkers, opdrachtgevers en overige betrokken partijen wordt er op een positieve wijze kwalitatief vakwerk gerealiseerd. Wij stellen ons tot doel op een zo efficiënt mogelijke wijze personeel te leveren en te begeleiden waarbij tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de werknemer van belang is.

Veiligheid

Vakmasters is zich als werkgever bewust van de verantwoordelijkheid voor haar personeel. Het beleid van Vakmasters is er op gericht haar werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Zij stelt daarvoor ook de nodige middelen beschikbaar. De organisatie streeft er naar persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade zoveel als mogelijk te voorkomen, en in elk geval de gevolgen van incidenten te beperken. Veilig en gezond werken vereist, evenals het continue verbeteren van kwaliteit, een gezamenlijke inspanning van directie en uitvoerenden.