Testmonials en samenwerking

  • Eén van de belangrijkste factoren van het succes van een bedrijf zijn de medewerkers, het "mensenlijk kapitaal".  Aandacht voor motivatie, benutten van kwaliteit en creëren van mogelijkheden tot zelfontplooiing zijn binnen elke onderneming van cruciaal belang. Wij laat deze zaken als een rode draad meelopen in de match van geschikte medewerkers voor uw bedrijf. Vakmasters Salland Stedendriehoek

  • Vergroten van het vakmanschap is het doel. Bouwmensen wil leerling-werknemers opleiden tot competente, initiatiefrijke, lerende en verantwoordelijke werknemers. De werkgever en de opleider kijken samen naar de ontwikkeling van de student/leerlingwerknemer en bieden waar nodig steun. Denk hierbij aan maatwerktrajecten, nanobegeleiding en huiswerkbegeleiding. Door de persoonlijke begeleiding en aandacht wordt de student gestimuleerd zich te ontwikkelen tot de complete vakman. Bouwmensen

Samenwerking